Znajdź swój wymarzony zakątek

RODO

RODO - POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Administrator: Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Biuro Nieruchomości Posesja Anita Knych z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.Łąkowej 9, tel.609698795, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca biuro Administratora, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Proszę o uważne przeczytanie przez Klientów, którzy podpisali umowy pośrednictwa z naszym biurem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Biuro Nieruchomości Posesja Anita Knych z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.Łąkowej 9, NIP 595-114-91-06 REGON 081032630

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) oraz art. 6 ust 1     lit. F)  RODO i wyłącznie w celu realizacji Umowy pośrednictwa nieruchomości.

3. Prawnie uzasadniony interes:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest realizacja Umowy pośrednictwa nieruchomości.

4. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od zakończenia umowy.

6. Prawo dostępu do danych osobowych oraz inne prawa:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)     prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

b)     prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO),

c)     prawo żądania do ich usunięcia (art. 17 RODO),

d)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO)

e)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO),

f)      prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

g)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

h)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.